Wasza wspólnota,
nasze doświadczenie

Zadowolenie mieszkańców naszym priorytetem

Mieszkaj spokojnie,
a nam zostaw resztę

+48 607 920 834

biuro@meritum-rumia.pl

Usługi

Firma MERITUM Zarządzanie Nieruchomościami przedstawia kompleksową i profesjonalną obsługę Wspólnot Mieszkaniowych. W celu zaspokajania indywidualnych potrzeb właścicieli nieruchomości proponujemy zróżnicowany i kompleksowy zakres usług. W związku z czym podjęliśmy współprace z szeregiem doświadczonych i solidnych firm wspierających wszelkie działania budowlane, konserwatorskie i utrzymania czystości na terenie zarządzanych nieruchomości. Ponadto, w trosce o zadowolenie naszych klientów, firma MERITUM  ciągle powiększa zakres i jakość świadczonych usług.

Administracja

 

Obsługa techniczno - konserwatorska

 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
 • reprezentacja właścicieli przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi
 • przygotowanie planów na prace remontowe
 • usuwanie awarii i ich skutków, dyżury techniczne
 • zawieranie i negocjowanie umów z dostarczycielami mediów
 • kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
 • zawieranie, wprowadzanie zmian oraz rozwiązywanie umów ubezpieczenia - od ognia i innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej
 
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych i modernizacje na terenie nieruchomości
 • bieżące przeglądy obejmujące sprawdzanie stanu szyb, drzwi i oświetlenia
 • zapewnienie okresowych kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, konserwacji i napraw bieżących
 • kontrolę okresową elewacji budynku i elementów ścian zewnętrznych, obróbek blacharskich, dachu oraz innych urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu nieruchomości.

Księgowość

 

Zarządzanie

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • comiesięczne rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów
 • zużytych mediów i funduszu remontowego
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów gospodarczych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych
 • wydawanie stosownych dokumentów właścicielom
 
 • planowanie strategiczne i operacyjne nieruchomości
 • bieżąca analiza finansów nieruchomości
 • wskazywanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu redukcję kosztów i polepszenie jakości świadczonych usług
 • kontrola kosztów eksploatacyjno - technicznych
 • opracowywanie długofalowych planów zarządzania nieruchomością

Powyższa oferta stanowi propozycję usług oferowanych przez naszą firmę. Aby dostosować ofertę do potrzeb klientów i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, chcielibyśmy zaproponować zorganizowanie spotkania, na którym odbędą się oględziny nieruchomości w celu dokonania precyzyjnej wyceny.